vineri, 8 octombrie 2010

Proiect ''Corul inocentilor''


CORUL INOCENTILOR

PROIECT
strângere fonduri pentru copiii cu diabet


CLUJ-NAPOCA
Perioada: mai – noiembrie 2010
Realizator: Andrei Pandea-Antonescu
contact: tel. 0740 901955, e-mail: andrei_pandea@yahoo.com
1. Titlul proiectului
            CORUL INOCENTILOR . Proiect pentru strângere de fonduri pentru copii bolnavi de diabet insulino-dependent.                      
2. Scopul
Acest proiect doreşte a fi o platformă de susţinere, un ajutor - în primul rând financiar - pentru copiii bolnavi de diabet. În al doilea rând, unul de sprijin moral pentru copil şi familie şi, în al treilea rând, poate fi un experiment de îmbinare a simţului artistic cu cel civic şi cel caritabil. Putem ignora orice în jurul nostru, dar nu nevoile unor copii bolnavi.
3. Rezumatul proiectului:
Şerban este un copil deosebit, cuminte, liniştit, ascultător dar şi unul dintre copiii mici care suferă de diabet insulino-dependent de câteva luni. De la naştere a fost crescut cu mare grijă pentru sănătate, alimentaţie, curăţenie. Nu ştim nici astăzi cum s-a întâmplat. Are trei ani şi încă nu înţelege de ce nu mai poate merge la grădiniţă, cu ceilalţi copii, de ce trebuie sa fie înţepat zilnic de câteva ori, de ce mesele lui constau din mâncăruri care nu-i plac întotdeauna şi pe care trebuie să le mănânce până la ultima firmitură. Atâtea de ce?-uri pe care nu le poate înţelege. Şi treptat, dintr-un copil care râdea mai tot timpul, zâmbetul dispare…
Diabetul zaharat este cea mai frecventă boală endocrină şi este caracterizat prin complicaţii ce se dezvoltă în timp şi afectează ochii, rinichii, nervii şi vasele de sânge. Fiind o boală autoimună, statul român nu asigură gratuitatea analizelor medicale nici măcar copiilor, analize ce nu sunt deloc ieftine şi la îndemâna tuturor părinţilor. Nici cercetătorii nu au putut descoperit încă motivul apariţiei bolii la copii aşa mici.
            Este una din bolile în care nevoia constantă a unui tratament costă…
Îngrijirea copilului cu diabet zaharat pune probleme particulare personalului medical. Managementul bolii implică atât copilul cât şi familia acestuia, trebuind a se lua în calcul aspecte legate de stres, adaptare, nevoi financiare suplimentare, nevoi de informare şi educaţie în diabetul zaharat al copilului.
În urma unui studiu s-a ajuns la concluzia că în viitorul apropiat, diabetul va fi una din principalele boli care va afecta populaţia. În Romania 4,2% din populaţie suferă de această boală, iar în Europa, ţara noastră se află în primele locuri ca număr de bolnavi de diabet.
Părinţii dezvoltă un sentiment de vină când au un copil cu boală, în mod special cele cu componentă ereditară. Ei reacţionează diferit la aceste sentimente. Unii părinţi pot deveni prea protectori, iar alţii neglijenţi. Aceşti părinţi se condamnă pentru această boală conştient şi subconştient. Trebuie ajutaţi să realizeze, prin educaţie şi consiliere, că nu puteau face nimic pentru a preveni această boală şi că nu este vina lor chiar dacă factorii de mediu sau ereditari au contribuit la dezvoltarea bolii.
Ca părinte a fi în stare să aprecieze obiectiv starea copilului şi valorile parametrilor biologici măsuraţi, oferă copilului suport. Cu cât copiii cresc şi îşi asumă din ce în ce mai multă responsabilitate în managementul bolii, ei dezvoltă încredere în posibilitatea lor de a controla boala şi au mai multă încredere în ei înşişi. Ei învaţă să răspundă bolii şi să facă interpretări mult mai precise, şi astfel devin capabili să-şi autoadministreze boala când vor deveni adulţi. Copiii trebuie ajutaţi să preia progresiv responsabilităţile legate de boală, iar cu ajutorul părinţilor, a medicilor şi a celor din jur ei se pot adapta mai bine la boală.
Acest proiect se doreşte a fi un ajutor financiar pentru copiii cu această boală. Pentru implementarea lui s-au ales ca forme de transpunere a scopului propus următoarele modalităţi:
-          Realizarea unui număr de peste 7000 de figurine ceramice (chipuri miniaturale), acestea fiind lucrate manual de o singură persoană;

-          Expunerea lor într-o expoziţie cu vânzare, iar cei 70000 lei încasaţi, donaţi în totalitate, către copiii bolnavi de diabet;
-          Executarea unui site pentru informare şi după încheierea acestui proiect;
-          Locul ales pentru expunere va fi un loc frecventat, cum este pietonalul din Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei. Expoziţia va fi însoţită de un pliant care va cuprinde date informative şi imagini referitoare la autor şi lucrarea sa. Impresiile publicului, precum şi evaluarea evenimentului va fi făcută într-un caiet de impresii;
-          Lungimea lucrării va fi de aproximativ 60 m;
-          Expoziţia cu vânzare se va derula pe parcursul a trei zile;
-          Publicitatea evenimentului va fi asigurată prin anunţurile din presa scrisă şi televiziune, precum şi prin bannere, afişe şi fluturaşi informativi.
4. Obiective:
a. Obiective generale:
- implicarea societăţii civile în susţinerea şi sprijinirea copiilor şi prin acest gen de evenimente;
- dezvoltarea capacităţii de înţelegere a celui în suferinţă;
- să învăţăm să dăm valoare vieţii.
b. Obiective specifice: 
- să sporim încrederea lor în sine şi în cei din jurul lor; 
- să poată dezvolta capacităţi de relaţionare cu cei din jur;
- să încurajăm integrarea lor ca adulţi de mai târziu între ceilalţi;
- organizarea de astfel de acţiuni şi pentru stimularea interesului în descifrarea problemelor celor de lângă noi.
5. Grup ţintă: toţi locuitorii municipiului Cluj-Napoca, vizitatorii ocazionali şi alte persoane interesate de viaţa copiilor cu sau fără probleme.
6. Localitatea în care se derulează proiectul, cu indicarea departamentului şi a persoanei responsabile:
Proiectul se derulează în Cluj-Napoca, persoana responsabilă de proiect: Andrei Pandea-Antonescu.
7. Durata derulării proiectului:   noiembrie 2010
7.1 Perioada de realizare a proiectului: mai – noiembrie
8. Descrierea detaliată a activităţilor:
Evenimentul constă într-o expoziţie cu vânzare a unor portrete ceramice unicate, realizate manual de o singură persoană pe parcursul a cinci luni de zile. Expoziţia va fi deschisă timp de trei zile, în care voluntari din asociaţia de părinţi ai copiilor cu diabet vor vinde, împreună cu cei implicaţi în proiect, aceste piese. Banii încasaţi se vor dona celor bolnavi de diabet.
            Mediatizarea expoziției se va face cu ajutorul presei scrise şi a televiziunilor locale. Pentru informarea presei se va realiza un dosar de presă care să conţină toate datele proiectului şi etapele parcurse. De asemenea, vor fi tipărite afişe şi invitaţii necesare promovării evenimentului. Pe toate elementele publicitare vor fi trecuţi toţi cei implicaţi material în realizarea proiectului: finanţatori, sponsori etc.
9. Programarea activităţilor proiectului  
Prima etapă:
- adunarea de fonduri necesare implementării proiectului;
- obţinerea acordului primăriei Cluj-Napoca pentru folosirea spaţiului pietonal;
- achiziţionarea materialului necesar pentru realizarea celor 7000 de piese;
- realizarea efectivă a pieselor (în medie 60 de portrete /zi);
- realizarea suporţilor de expunere a pieselor;
- fotografierea şi prelucrarea imaginilor prezente în expoziţie: aspecte din timpul lucrului, din timpul arderii, imagini de piese lucrate;
Mediatizarea expoziţiei
- bannere, pliante, afişe, invitaţii, fluturaşi informativi;
- realizarea unui Dosar de presă, cu detalii ale expoziţiei, pentru media;
Organizarea propriu-zis a expoziţiei
- pregătirea spaţiului şi suportului expoziţional pe pietonal;
- aducerea celor 7000 de portrete din ceramică;
- aranjarea definitivă a expoziţiei;
- deschiderea expoziţiei;
10. Rezultatele aşteptate calitative şi cantitative verificabile în mod obiectiv:
- realizarea a 7000 de portrete miniaturale din ceramică, unicate, lucrate manual de către o singură persoană (Andrei Pandea-Antonescu), lucrare unică deocamdată la noi în ţară;
- adunarea de fonduri (70000 lei) prin vânzarea acestor piese, fonduri donate apoi, în totalitate, spre ajutarea copiilor bolnavi de diabet.
- o expoziţie temporară în aer liber, într-un spaţiu frecventat zilnic de sute de oameni, mai poate avea ca obiectiv stabilirea unor relaţii de prietenie între locuitori şi sensibilizarea acestora la problemele fiecăruia;
10.1. Impact asupra grupului ţintă:
- Sensibilizare şi conştientizarea că modificările clinice şi cele existenţiale ale bolnavilor pot avea consecinţe psihologice şi sociale negative grave. Anxietate, descurajare, complexe, izolare de societate, teama de a nu fi înţeles sau acceptat sunt câteva din lucrurile pe care un copil le simte.
10.2. Potenţiale efecte multiplicatoare:
- Spiritul oraşului – o comunitate în care fiecare este atent la ce se întâmplă în jurul său;
- Proiectul poate fi un model şi pentru altă serie de acţiuni care să ajute persoanele bolnave sau cu handicap.
                                                                                                         Realizator proiect:
Andrei Pandea-Antonescu